Z och C lättbalkar

Z och C lättbalkar

För uppförande av stålkonstruktionens ramar används huvudsakligen stålbalkar som tillsammans med stödbalkar och spännbalkar för tak och väggar ger en stabil och solid konstruktion för en stålhall. Stålbalkar tillämpas även inom traditionellt bygge som huvudelement för innertak. Man kan fortfarande tillämpa balkar av armerad betong men prismässigt är det mycket fördelaktigt att använda lättbalkar, dessutom får man bättre materialhållfasthet. Balkarna delas upp i olika typer, varav huvudtyper är Z-balk, C-balk och Omega balk. Z- och C-balkar tillverkas av kallvalsat stål. De kännetecknas av stor styvhet och hållbarhet, vilket gör att de kan tillämpas i många varianter av bärande konstruktioner. Z- och C-balken tillämpas oftast till väggkonstruktioner, innertak, väggregel och takåsar.