Trapetsplåt och ett modernt hus

Trapetsplåt och ett modernt hus

Bland olika material som tillämpas i den moderna byggkonsten hör trapetsplåten till de viktigaste. På taken till de flesta nybyggda hus ser man sällan taktegel – allra oftast är det just trapetsplåt som pryder och skyddar taken. En låg kostnad och enkelt montage gör att den är mycket populär. När takbeklädnadens hållfasthet är av största vikt, då är trapetsplåten det bästa alternativet. Trapetsplåten är ganska specifik men passar bra på de nybyggda husens enkla tak. Trapetsplåtstak passar särskilt bra på hus byggda i en originell och modern stil. Trapetsplåten kan också tillämpas på fasader. En sådan lösning är ganska djärv och sällsynt, varför den oftast tillämpas i mer okonventionella, avantgardistiska husprojekt. Trapetsplåten ska då helst placeras enbart på en del av fasaden för att undvika att byggnaden får en industriell prägel. Belagd trapetsplåt är att rekommendera för sådana projekt. För fasadbeklädnad väljer man lågprofilerad trapetsplåt, vilket ger en hållfast fasad till ett fördelaktigt pris. Trapetsplåtsfasader hör till standardlösningar för handels- och industriobjekt.

Mer information http://www.balex.eu/sv/trapetsplat-firma