Thermano värmeisolerande polyuretanpaneler

Thermano värmeisolerande polyuretanpaneler

För att ta väl hand om sitt hus och invånarnas hälsa samt för att investera för senare energibesparing och få ekonomisk fördel, måste man investera i värmeisolerande material. Om man bestämmer sig för värmeisolerande paneler kommer man med all säkerhet att vara nöjd, eftersom denna produkt håller mycket hög kvalitet och är mycket enkel att montera. Med sitt enkla montage slår den definitivt isolering med mineralull där man måste använda både folie och rep. Thermano polyuretanpaneler har mycket goda värmeisoleranade egenskaper, är av mycket hög kvalitet och uppfyller förväntningar från de mest krävande användare. Vid tillämpning av dessa paneler vinner man på mycket stor energibesparing – upp till 40% större än med traditionella material. Det är inte värt att spara vid val av värmeisolering eftersom man får betala dyrt i efterskott för både uppvärmning och nerkylning – beroende på vilken byggnad det är frågan om. Värmeisoleringens huvudsakliga uppgift är att hålla värmen inne under vintern och svalkan under sommaren.

Mer på http://www.thermano.eu/