Sandwichpaneler med frigolit

Sandwichpaneler med frigolit

Sandwichelement kan delas upp i olika typer, däribland paneler med frigolitkärna. Sådana paneler är perfekta för ett ekonomiskt uppförande av inre- och yttreväggar samt takbeklädnad. Förutom sandwichelement med frigolit finns även paneler med kärna av mineralull. Sandwichelement har mycket hög ljudisoleringskoefficient. Elementen kan tillämpas vid byggande av objekt inom jordbruks, industri-, handels- och kontorverksamhet. De lämpar sig för täckning av alla typer av byggnader med krav på tillämpning av brandsäkramaterial. Sandwichpaneler med frigolitkärna kan tillämpas i sådana objekt som hönshus, ladugårdar och svinstallar.

Läs vidare http://www.balex.eu/sv/vaggpaneler