Sandwichelement med polyuretan

Sandwichelement med polyuretan

Sandwichelement är under de senaste åren det mest populära materialet för vägg och takbeklädnad i industribyggnader uppförda med stålteknologi. Tillämpningen av dessa innebär en betydande förkortning av byggtiden, eftersom montage av dessa är mycket enkelt och går ut på att lägga ett stort element till byggnadens väggkonstruktion och skruva fast den till konstruktionsbjälkar med självskruvande skruvar. Vidare räcker det att täta fogarna mellan enskilda paneler, vilket ger en tät och termiskt mycket effektiv väggkonstruktion i byggnaden. Sandwichelement tillverkas av en kärna som kan bestå av olika material och som beläggs från båda sidor med plåt som kan vara tvåsidigt förzinkad eller täckt med polyester som antikorrosionsskydd. Polyuretanskummet är ett av det mest tillämpade material för tillverkning av panelkärnor, först och främst tack vare dess goda värmeisoleringsegenskaper samt att den fyller ut hela utrymmet mellan stålplåtarna, vilket ger sandwichelementen en hög styvhet samt hållfasthet.

Utvecklats baserat på http://www.balex.eu/sv/sandwichelement/plattyp