Sandwichelement med mineralull

Sandwichelement med mineralull

Sandwichelement är ett modernt och snabbt sätt att bygga diverse objekt så som industri-, handels- eller kontorsobjekt. Sandwichpaneler kännetecknas av liten vikt, motståndskraft samt ofta ett optimalt brett på 1200 mm. Dessa parametrar gör att tillämpning av sandwichelement betydligt förkortar uppförandetiden för givet objekt. Även antalet byggarbetare kan minskas, vilket betydligt sänker kostnader för hela investeringen i o m lägre kostnad för arbetskraft. Tillämpning av sandwichelement sänker även konstruktionens vikt och minskar måtten. Sandwichpaneler med mineralull är mycket lämpliga som material för uppförande av kyl- och frysrum. Många paneler har mycket goda värmeisoleringsegenskaper. Sandwichelement kännetecknas alltså av liten vikt, goda hållfasthetsparametrar samt högt kvalitet och estetik. Utöver detta kännetecknas de av goda värmeisolerande egenskaper och en möjlig tillämpning som vertikala och horisontella element. Sandwichelement är ett ypperligt byggnadsmaterial.