Sandwichpaneler med frigolit

Sandwichpaneler med frigolit

Sandwichelement kan delas upp i olika typer, däribland paneler med frigolitkärna. Sådana paneler är perfekta för ett ekonomiskt uppförande av inre- och yttreväggar samt takbeklädnad. Förutom sandwichelement med frigolit finns även paneler med kärna av mineralull. Sandwichelement har mycket hög Mer…

Sandwichelement med mineralull

Sandwichelement med mineralull

Sandwichelement är ett modernt och snabbt sätt att bygga diverse objekt så som industri-, handels- eller kontorsobjekt. Sandwichpaneler kännetecknas av liten vikt, motståndskraft samt ofta ett optimalt brett på 1200 mm. Dessa parametrar gör att tillämpning av sandwichelement betydligt förkortar Mer…

Sandwichelement med polyuretan

Sandwichelement med polyuretan

Sandwichelement är under de senaste åren det mest populära materialet för vägg och takbeklädnad i industribyggnader uppförda med stålteknologi. Tillämpningen av dessa innebär en betydande förkortning av byggtiden, eftersom montage av dessa är mycket enkelt och går ut på att Mer…

Thermano värmeisolerande polyuretanpaneler

Thermano värmeisolerande polyuretanpaneler

För att ta väl hand om sitt hus och invånarnas hälsa samt för att investera för senare energibesparing och få ekonomisk fördel, måste man investera i värmeisolerande material. Om man bestämmer sig för värmeisolerande paneler kommer man med all säkerhet Mer…

Stålhallar

Stålhallar

Vid uppförande av hall är en modulkonstruktion är det oerhört viktigt med soliditet, snabbt utförande samt hallarnas stora bredd. Enligt reklam för vissa byggföretag kan de bygga en hall inom bara trettio dagar. Det är väsentligt att hela konstruktionen är Mer…

Stålpannor av panoramatyp

Stålpannor av panoramatyp

När det gäller att välja takbeklädnad letar vi efter en bra kvalitetslösning som dessutom är prisvänlig. Traditionella takbeklädnadsmaterial som takpannor i cement eller betong hör till det ena alternativet. Man kan också välja plåttakpannor. Vad ska man då lägga på Mer…

Tak

Tak

Val av material för takbeklädnad hör inte till det lättaste. Den nuvarande marknaden för takbeklädnadmaterial erbjuder dock en perfekt lösning till varje tak oberoende av byggnad eller objekt oberoende av den lokala arkitekturen eller gällande väderleksförhållanden. Moderna lösningar utgörs huvudsakligen Mer…

Plåttakpanna

Plåtpannor

Plåttakpanna är en produkt som tillverkas i mycket hållbar och motsdånskraftig plåt. Den ovärderliga fördelen med plåtpannor är den universella tillämpningen. Den passar nästan alla takytor, även med stor lutning. En annan viktig egenskap är pannplåtens låga vikt. Trots den Mer…

Trapetsplåt och ett modernt hus

Trapetsplåt och ett modernt hus

Bland olika material som tillämpas i den moderna byggkonsten hör trapetsplåten till de viktigaste. På taken till de flesta nybyggda hus ser man sällan taktegel – allra oftast är det just trapetsplåt som pryder och skyddar taken. En låg kostnad Mer…

Z och C lättbalkar

Z och C lättbalkar

För uppförande av stålkonstruktionens ramar används huvudsakligen stålbalkar som tillsammans med stödbalkar och spännbalkar för tak och väggar ger en stabil och solid konstruktion för en stålhall. Stålbalkar tillämpas även inom traditionellt bygge som huvudelement för innertak. Man kan fortfarande Mer…

Sandwichpaneler med frigolit

Sandwichpaneler med frigolit

Sandwichelement kan delas upp i olika typer, däribland paneler med frigolitkärna. Sådana paneler är perfekta för ett ekonomiskt uppförande av inre- och yttreväggar samt takbeklädnad. Förutom sandwichelement med frigolit finns även paneler med kärna av mineralull. Sandwichelement har mycket hög Mer…

Sandwichelement med mineralull

Sandwichelement med mineralull

Sandwichelement är ett modernt och snabbt sätt att bygga diverse objekt så som industri-, handels- eller kontorsobjekt. Sandwichpaneler kännetecknas av liten vikt, motståndskraft samt ofta ett optimalt brett på 1200 mm. Dessa parametrar gör att tillämpning av sandwichelement betydligt förkortar Mer…

Sandwichelement med polyuretan

Sandwichelement med polyuretan

Sandwichelement är under de senaste åren det mest populära materialet för vägg och takbeklädnad i industribyggnader uppförda med stålteknologi. Tillämpningen av dessa innebär en betydande förkortning av byggtiden, eftersom montage av dessa är mycket enkelt och går ut på att Mer…

Thermano värmeisolerande polyuretanpaneler

Thermano värmeisolerande polyuretanpaneler

För att ta väl hand om sitt hus och invånarnas hälsa samt för att investera för senare energibesparing och få ekonomisk fördel, måste man investera i värmeisolerande material. Om man bestämmer sig för värmeisolerande paneler kommer man med all säkerhet Mer…

Stålhallar

Stålhallar

Vid uppförande av hall är en modulkonstruktion är det oerhört viktigt med soliditet, snabbt utförande samt hallarnas stora bredd. Enligt reklam för vissa byggföretag kan de bygga en hall inom bara trettio dagar. Det är väsentligt att hela konstruktionen är Mer…

Stålpannor av panoramatyp

Stålpannor av panoramatyp

När det gäller att välja takbeklädnad letar vi efter en bra kvalitetslösning som dessutom är prisvänlig. Traditionella takbeklädnadsmaterial som takpannor i cement eller betong hör till det ena alternativet. Man kan också välja plåttakpannor. Vad ska man då lägga på Mer…

Tak

Tak

Val av material för takbeklädnad hör inte till det lättaste. Den nuvarande marknaden för takbeklädnadmaterial erbjuder dock en perfekt lösning till varje tak oberoende av byggnad eller objekt oberoende av den lokala arkitekturen eller gällande väderleksförhållanden. Moderna lösningar utgörs huvudsakligen Mer…

Plåttakpanna

Plåtpannor

Plåttakpanna är en produkt som tillverkas i mycket hållbar och motsdånskraftig plåt. Den ovärderliga fördelen med plåtpannor är den universella tillämpningen. Den passar nästan alla takytor, även med stor lutning. En annan viktig egenskap är pannplåtens låga vikt. Trots den Mer…

Trapetsplåt och ett modernt hus

Trapetsplåt och ett modernt hus

Bland olika material som tillämpas i den moderna byggkonsten hör trapetsplåten till de viktigaste. På taken till de flesta nybyggda hus ser man sällan taktegel – allra oftast är det just trapetsplåt som pryder och skyddar taken. En låg kostnad Mer…

Z och C lättbalkar

Z och C lättbalkar

För uppförande av stålkonstruktionens ramar används huvudsakligen stålbalkar som tillsammans med stödbalkar och spännbalkar för tak och väggar ger en stabil och solid konstruktion för en stålhall. Stålbalkar tillämpas även inom traditionellt bygge som huvudelement för innertak. Man kan fortfarande Mer…